top of page

ACTIVE

od 4720 Kč/měsíc

+ stravné

  • záruka drženého místa 5 dní v týdnu

  • bohatý program a aktivity v ceně (tenis, jóga, keramika, angličtina)

COMBO

od 3800 Kč/měsíc

+ stravné

  • pravidelná docházka 2-4x týdně s možností přednostních flexibilních vstupů (dle aktuální dostupnosti)

  • program a aktivity v ceně (dle aktuálního rozvrhu)

FLEXI

od 450 Kč/den

+ stravné

  • flexibilní docházka dle aktuální dostupnosti

  • smluvní nevázanost a nulová kauce

  • program a aktivity v ceně (dle aktuálního rozvrhu)

Ceník je platný od 1. 1. 2023 do konce školního roku 2023/24.

ACTIVE
denní docházka

COMBO
kombinovaná docházka

+ PŘEDNOSTNÍ VOLNÉ VSTUPY (dle tarifu FLEXI)
COMBO

FLEXI
flexibilní docházka

ACTIVE
FLEXI

STRAVNÉ

OBĚD: 75 Kč     SVAČINA: 2x 20 Kč

Úhradu školného a stravného je možno provést hotově nebo převodem na účet číslo 115-7250810227/0100.

Jako variabilní symbol uveďte prosím rodné číslo dítěte.

Více informací naleznete v Platebních podmínkách.

bottom of page