PODĚLTE SE O SVŮJ NÁZOR

Více informací naleznete v Platebních podmínkách.
Úhradu je možno provést hotově nebo převodem na účet číslo 115-7250810227/0100. Jako variabilní symbol uveďte rodné číslo dítěte.
Dětem mladším tří let bude celková cena navýšena o 20 %.
*Ceník je platný od 1. 3. 2021. Pro stávající děti zapsané ve školním roce 2020/21 platí ceník přiložený ve smlouvě.

DĚTSKÁ SKUPINA

školní rok 2021/22*

 

KURZY DĚTSKÉ JÓGY

Cena jedné lekce je 50 Kč.
Hradí se přímo na místě.